20. 7. 2019  15:27 Iľja
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Návrh odvodnenia stavebnej jamy
Název tématu anglicky: Design of drainage of a excavation pit
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Peter Dušička, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Jakub Stacho, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra geotechniky (SvF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Jakub Stacho, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce bude návrh odvodnenia stavebnej jamy uprostred priemyselného areálu Continental Matador Rubber v Púchove. Stavebná jama novej linky bude realizovaná v stiesnených podmienkach uprostred existujúcej výrobnej haly. V práci bude potrebné navrhnúť a posúdiť hĺbkové odvodnenie stavebnej jamy vŕtanými studňami. Výpočty budú realizované ručne a pomocou dostupnej výpočtovej techniky. Špecifikácia zadania: - úvod; - teoretické podklady k navrhovaniu odvodnenia stavebných jám; - zhodnotenie inžinierskogeologických pomerov; - návrh a posúdenie odvodnenia stavebnej jamy; - vypracovanie výkresovej dokumentácie k navrhnutému riešeniu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvo-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.