Jun 20, 2019   3:06 a.m. Valéria
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh odvodnenia stavebnej jamy
Title of topic in English: Design of drainage of a excavation pit
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Dušička, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jakub Stacho, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Geotechnics - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Jakub Stacho, PhD.
Summary: Cieľom bakalárskej práce bude návrh odvodnenia stavebnej jamy uprostred priemyselného areálu Continental Matador Rubber v Púchove. Stavebná jama novej linky bude realizovaná v stiesnených podmienkach uprostred existujúcej výrobnej haly. V práci bude potrebné navrhnúť a posúdiť hĺbkové odvodnenie stavebnej jamy vŕtanými studňami. Výpočty budú realizované ručne a pomocou dostupnej výpočtovej techniky. Špecifikácia zadania: - úvod; - teoretické podklady k navrhovaniu odvodnenia stavebných jám; - zhodnotenie inžinierskogeologických pomerov; - návrh a posúdenie odvodnenia stavebnej jamy; - vypracovanie výkresovej dokumentácie k navrhnutému riešeniu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-VSH Hydraulic Engineering and Water Resources Management-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.