17. 7. 2019  1:09 Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh odvodnenia stavebnej jamy
Názov témy anglicky: Design of drainage of a excavation pit
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Dušička, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jakub Stacho, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geotechniky - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jakub Stacho, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce bude návrh odvodnenia stavebnej jamy uprostred priemyselného areálu Continental Matador Rubber v Púchove. Stavebná jama novej linky bude realizovaná v stiesnených podmienkach uprostred existujúcej výrobnej haly. V práci bude potrebné navrhnúť a posúdiť hĺbkové odvodnenie stavebnej jamy vŕtanými studňami. Výpočty budú realizované ručne a pomocou dostupnej výpočtovej techniky. Špecifikácia zadania: - úvod; - teoretické podklady k navrhovaniu odvodnenia stavebných jám; - zhodnotenie inžinierskogeologických pomerov; - návrh a posúdenie odvodnenia stavebnej jamy; - vypracovanie výkresovej dokumentácie k navrhnutému riešeniu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.