24. 8. 2019  23:16 Bartolomej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Malý kaštieľ Apponyi
Názov témy anglicky: Apponyi castle
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Erik Jakeš, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Erik Jakeš, PhD.
Abstrakt: Spracovanie dokumentácie na úrovni realizačného projektu rekonštrukcie objektu poľovníckého kaštieľa Apponyi v Oponiciach.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-AKP architektonické konštrukcie a projektovanie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.