18. 9. 2019  17:40 Eugénia
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vplyv voľby utopického bodu na cieľové parametre multikriteriálnej optimalizácie
Název tématu anglicky: The Effect of the Choice of a Utopia Point on Goals in Multi-Objective Optimization
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
Abstrakt: Riešenie s použitím simulačnej optimalizácie v simulátore Witness.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.