Oct 22, 2019   6:18 p.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh technológie úpravy vody pre uzavretý a otvorený chladiaci okruh
Title of topic in English: Design of Water Treatment Plant for Closed and Open Cooling Water Circuit
State of topic: approved (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ronald Zakhar
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Chemical and Environmental Engineering - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ronald Zakhar
Summary: Cirkulačné chladiace systémy technologicko-výrobných prevádzok zabezpečujú ochladzovanie vlastných výrobných zariadení (valce spaľovacích motorov, plášte kompresorov, telesá vysokoobrátkových ložísk, vstrekolisovacie formy, elektrorozvádzače výkonných obrábacích a taviacich strojov, ...) a spracovávaných surovín (kondenzácia pár, chladenie iných kvapalín, či potravín a tuhých látok, ...) alebo aj prípravu ľadovej plochy zimných štadiónov. Akumulácia a odvod tepla z cirkulačných systémov sa zabezpečuje najčastejšie prostredníctvom chladiacej vody, ktorú je potrebné upraviť za účelom minimalizácie rizika tvorby minerálnych usadenín, korózie, mechanického znečistenia, a biologického oživenia. Teoretická časť bude zameraná na charakterizáciu uzavretého a otvoreného chladiaceho okruhu a ich prevádzkových problémov, na opis procesov a technológií, ktoré sa využívajú pri úprave chladiacej vody a tiež budú diskutované aj požiadavky na kvalitu tejto vody. V praktickej časti, na základe zadaných parametrov (maximálna a nominálna spotreba vody, fyzikálno-chemický rozbor surovej vody, požadovaná kvalita chladiacej vody, ...), bude navrhnutá technologická zostava úpravy vody pre uzavretý a otvorený chladiaci okruh. Pri návrhu sa využijú komerčne dostupné modelovacie programy. Zároveň bude načrtnutá základná technologická schéma a odhadnuté investičné a prevádzkové náklady takýchto cirkulačných systémov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.