Sep 16, 2019   12:11 p.m. Ľudomila, Ľudmila
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vplyv arzénu na aktivitu biomasy a jeho zachytávanie v procese aktivácie
Title of topic in English: Effect of Arsenic on Biomass Activity And Its Uptake In the Activation Process
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ronald Zakhar
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ronald Zakhar
Summary: Prítomnosť ťažkých kovov v odpadových vodách sa v poslednom období stáva veľmi aktuálnym. K hygienicky závažným patria najmä kovy s toxickým charakterom, pričom ich vplyv na biologické procesy čistenia odpadových vôd nie je zanedbateľný. Typickým príkladom toxického kovu je arzén (As), ktorý sa vo vodnom prostredí mobilizuje prirodzenými poveternostnými vplyvmi, biologickou aktivitou, geochemickými reakciami, sopečnými emisiami a antropogénnymi aktivitami. Cieľom teoretickej časti bude charakterizovať chémiu arzénu, jeho výskyt v odpadových vodách a vplyv na aktivitu mikroorganizmov aktivovaného kalu. Experimentálna časť práce bude zameraná na štúdium vplyvu arzénu na biologické procesy čistenia odpadových vôd. Cieľom bude dlhodobo sledovať vplyv inhibičného účinku arzénu na vek a spôsob kultivácie aktivovaného kalu. Zároveň bude sledovaná aj možnosť a účinnosť jeho odstránenia v aktivačnom procese.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.