22. 10. 2019  20:37 Sergej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vplyv arzénu na aktivitu biomasy a jeho zachytávanie v procese aktivácie
Názov témy anglicky: Effect of Arsenic on Biomass Activity And Its Uptake In the Activation Process
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ronald Zakhar
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ronald Zakhar
Abstrakt: Prítomnosť ťažkých kovov v odpadových vodách sa v poslednom období stáva veľmi aktuálnym. K hygienicky závažným patria najmä kovy s toxickým charakterom, pričom ich vplyv na biologické procesy čistenia odpadových vôd nie je zanedbateľný. Typickým príkladom toxického kovu je arzén (As), ktorý sa vo vodnom prostredí mobilizuje prirodzenými poveternostnými vplyvmi, biologickou aktivitou, geochemickými reakciami, sopečnými emisiami a antropogénnymi aktivitami. Cieľom teoretickej časti bude charakterizovať chémiu arzénu, jeho výskyt v odpadových vodách a vplyv na aktivitu mikroorganizmov aktivovaného kalu. Experimentálna časť práce bude zameraná na štúdium vplyvu arzénu na biologické procesy čistenia odpadových vôd. Cieľom bude dlhodobo sledovať vplyv inhibičného účinku arzénu na vek a spôsob kultivácie aktivovaného kalu. Zároveň bude sledovaná aj možnosť a účinnosť jeho odstránenia v aktivačnom procese.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.