18. 8. 2019  8:36 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Biokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémoch
Názov témy anglicky: Biocatalytic production of natural compounds in hybrid systems
Stav témy: schválené (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
Abstrakt: Modelovanie a návrh technológie na produkciu prírodnej arómy so silným inhibičným účinkom na produkčný kmeň – návrh systému na kontinuálne odstraňovanie produktu z fermentačného média pomocou membránových separácií. Návrh uskutočniť pomocou vlastných programov v MATLAB-e a použitím univerzálnych simulačných programov HYSYS, ASPEN, ASPEN Batch. Úloha riešená v rámci projektu APVV-16-0111.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-CHEI chemické inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.