18. 8. 2019  4:40 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Fázové rovnováhy fluoridových tavenín
Názov témy anglicky: Phase equilibrium of fluoride melts
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Blanka Kubíková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Blanka Kubíková, PhD.
Abstrakt: Fázové rovnováhy taveninvých sústav predstavujú štúdium rovnováhy medzi tuhou a kvapalnou fázou. Cieľom práce bude meranie fázového diagramu vybranej fluoridovej sústavy na báze lantanoidov, ktorých štúdium súvisí s ich potenciálnym uplatnením v energetickom sektore. Fázové rovnováhy budú skúmané metódou termickej analýzy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.