Jul 16, 2019   6:28 p.m. Drahomír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Riešenie protipovodňových opatrení v súvislosti s novou výstavbou v obci
Title of topic in English: Design of the flood protection measures due to the new house building in the village
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Dušička, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Lea Čubanová, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Hydraulic Engineering - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Lea Čubanová, PhD.
Summary: Úlohou záverečnej práce bakalárskeho štúdia je spracovať poznatky o zadanej lokalite, zhodnotiť mieru protipovodňovej ochrany novo-postavených rodinných domov a spracovať možnosti zvýšenia protipovodňovej ochrany lokality, s ohľadom na ekonomickú a stavebnú náročnosť. Výpočty s využitím 1-D matematického modelu budú obsahovať hladinové režimy pre jednotlivé návrhy, na základe ktorých bude zhodnotená ich vhodnosť pre danú lokalitu. Práca bude spracovaná vo forme technickej správy s výpočtami a grafickými prílohami.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-VSH Hydraulic Engineering and Water Resources Management-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.