Oct 14, 2019   1:02 p.m. Boris
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Objemové vlastnosti fluoridových tavenín na báze lantanoidov.
Title of topic in English: Volume properties of fluoride melts based on lanthanides.
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jarmila Mlynáriková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Inorganic Chemistry, Technology and Materials - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Jarmila Mlynáriková, PhD.
Summary: Štúdium objemových vlastností taveninových sústav má význam z praktického hľadiska ako aj z teoretického hľadiska. Znalosť hustoty elektrolytu je dôležitá pri kvantitatívnom skúmaní kinetiky procesov prebiehajúcich v elektrolyte. Namerané údaje hustoty charakterizujú objemové vlastnosti tavenín elektrolytu, z ktorých sa dá nepriamo cez parciálne mólové objemy a dodatkové mólové objemy uvažovať o iónovom zložení taveninového systému. Údaje o hustote sú potrebné pre určenie ďalších fyzikálnochemických vlastností taveninových systémov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Omezení dle studia
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.