19. 8. 2019  5:36 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Objemové vlastnosti fluoridových tavenín na báze lantanoidov.
Názov témy anglicky: Volume properties of fluoride melts based on lanthanides.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jarmila Mlynáriková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jarmila Mlynáriková, PhD.
Abstrakt: Štúdium objemových vlastností taveninových sústav má význam z praktického hľadiska ako aj z teoretického hľadiska. Znalosť hustoty elektrolytu je dôležitá pri kvantitatívnom skúmaní kinetiky procesov prebiehajúcich v elektrolyte. Namerané údaje hustoty charakterizujú objemové vlastnosti tavenín elektrolytu, z ktorých sa dá nepriamo cez parciálne mólové objemy a dodatkové mólové objemy uvažovať o iónovom zložení taveninového systému. Údaje o hustote sú potrebné pre určenie ďalších fyzikálnochemických vlastností taveninových systémov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.