14. 11. 2019  6:46 Irma
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vznik, výskyt a stanovenie obsahu karcinogénnych látok v potravinách.
Název tématu anglicky: Formation, occurrence and determination of carcinogenic compounds` content in foods.
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
Max. počet studentů: 5
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
Abstrakt: Práca sa bude venovať karcinogénnym látkam, ktoré vznikajú počas technologického postupu výroby a skladovania potravín, ako aj výskytu týchto látok v potravinách a možnostiam ich analytického stanovenia.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.