22. 1. 2020  11:22 Zora
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vznik, výskyt a stanovenie obsahu karcinogénnych látok v potravinách.
Názov témy anglicky: Formation, occurrence and determination of carcinogenic compounds` content in foods.
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie - ÚPV FCHPT
Max. počet študentov: 5
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
Abstrakt: Práca sa bude venovať karcinogénnym látkam, ktoré vznikajú počas technologického postupu výroby a skladovania potravín, ako aj výskytu týchto látok v potravinách a možnostiam ich analytického stanovenia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.