Aug 20, 2019   3:09 a.m. Anabela
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Asfaltové spojivá modifikované prísadami
Title of topic in English: Bitumen binders modified by additives
State of topic: approved (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Silvia Cápayová, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Transport Construction and Traffic - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Silvia Cápayová, PhD.
Summary: V posledných rokoch sa v oblasti technológií výroby a spracovania cestných stavebných materiálov aplikujú v čoraz väčšej miere tzv. environmentálne akceptovateľné technológie. Jednou z možností je využitie rôznych organických alebo chemických prísad do asfaltového spojiva resp. priamo do zmesi. Cieľom práce je v teoretickej a praktickej časti zhrnúť poznatky v danej problematike doma a v zahraničí, zrealizovať a vyhodnotiť vlastné laboratórne skúšky asfaltového spojiva modifikovaného prísadou, vysloviť závery a odporúčania pre použitie v praxi.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-IKD Structural and Transportation Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.