Oct 17, 2019   5:35 p.m. Hedviga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh a realizácia SCADA systému pre vybranú časť výrobnej linky MPS500
Title of topic in English: Design and realization of SCADA system for production line MPS500
State of topic: approved (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Andrea Némethová, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Andrea Némethová, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je navrhnúť a implementovať malý SCADA systém pre vybranú časť výrobnej linky MPS500. Tento systém bude okrem vizualizácie procesu zbierať a ukladať procesné dáta a bude schopný data vhodne analyzovať. V systéme bude zahrnutý koncept dávok, tzn. uživateľ bude mať možnosť zadávať výrobné dávky v podobe objednávok do výroby. Téma rezervovaná pre Študentku Bc. Nikolu MišíkovúLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-AIPP Process Automation and Informatization in Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.