25. 5. 2019  1:52 Urban
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh a realizácia SCADA systému pre vybranú časť výrobnej linky MPS500
Názov témy anglicky: Design and realization of SCADA system for production line MPS500
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Andrea Némethová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Andrea Némethová, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je navrhnúť a implementovať malý SCADA systém pre vybranú časť výrobnej linky MPS500. Tento systém bude okrem vizualizácie procesu zbierať a ukladať procesné dáta a bude schopný data vhodne analyzovať. V systéme bude zahrnutý koncept dávok, tzn. uživateľ bude mať možnosť zadávať výrobné dávky v podobe objednávok do výroby. Téma rezervovaná pre Študentku Bc. Nikolu MišíkovúObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.