19. 8. 2019  14:39 Lýdia
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Posúdenie negatívneho vplyvu dopravy na životné prostredie vo zvolenej lokalite
Název tématu anglicky: Assessment of the negative impact of transport on the environment in the selected location
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Silvia Cápayová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra dopravných stavieb (SvF)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Silvia Cápayová, PhD.
Abstrakt: Doprava je neoddeliteľnou súčasťou života človeka, určuje vyspelosť každého štátu a jeho hospodárske postavenie. Doprava so sebou prináša pozitíva ako je jej základná úloha premiestňovania napr. ľudí, zvierat a tovarov z jedného miesta na druhé. Je však aj zdrojom krátkodobých alebo dlhodobých negatívnych vplyvov. Ide predovšetkým o hluk, vibrácie, otrasy, emisie, smog, široký záber pôdy, devastáciu flóry a fauny a iné. Cieľom práce je rozbor vplyvov rôznych druhov dopravy na životné prostredie, popis zdrojov zaťaženia a možností opatrení na zníženie negatívnych vplyvov z dopravy. V konkrétnej lokalite analyzovať aktuálnu situáciu týkajúcu sa intenzity dopravy, definovať jej vplyvy a posúdiť ich podľa platných technických predpisov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-STOP stavby na tvorbu a ochranu prostredia-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.