Oct 20, 2019   9:48 p.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Posúdenie negatívneho vplyvu dopravy na životné prostredie vo zvolenej lokalite
Title of topic in English: Assessment of the negative impact of transport on the environment in the selected location
State of topic: approved (prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Silvia Cápayová, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Transport Construction and Traffic - FCE
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Silvia Cápayová, PhD.
Summary: Doprava je neoddeliteľnou súčasťou života človeka, určuje vyspelosť každého štátu a jeho hospodárske postavenie. Doprava so sebou prináša pozitíva ako je jej základná úloha premiestňovania napr. ľudí, zvierat a tovarov z jedného miesta na druhé. Je však aj zdrojom krátkodobých alebo dlhodobých negatívnych vplyvov. Ide predovšetkým o hluk, vibrácie, otrasy, emisie, smog, široký záber pôdy, devastáciu flóry a fauny a iné. Cieľom práce je rozbor vplyvov rôznych druhov dopravy na životné prostredie, popis zdrojov zaťaženia a možností opatrení na zníženie negatívnych vplyvov z dopravy. V konkrétnej lokalite analyzovať aktuálnu situáciu týkajúcu sa intenzity dopravy, definovať jej vplyvy a posúdiť ich podľa platných technických predpisov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-STOP Structures for Creation and Protection of the Environment

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.