Jul 17, 2019   10:53 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Zlepšenie priľnavosti medzi kamenivom a asfaltovým spojivom použitím prísad
Title of topic in English: Improvement of the adhesion between aggregate and asphalt binder using additives
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Silvia Cápayová, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Transport Construction and Traffic - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Silvia Cápayová, PhD.
Summary: Diplomová práca pozostávajúca z teoretickej a praktickej časti (vlastné laboratórne skúšky)so zameraním na: - význam, parametre ovplyvňujúce túto vlastnosť, - metódy skúšania - platné normy a súčasné trendy v skúšobných metódach, - požiadavky na priľnavosť - naša a zahraničná legislatíva, - praktické overenie vybraných prísad metódou otáčania fľašky podľa STN EN 12697-11 - závery, odporúčaniaLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-NKS Structures of BuildingsI-NKS-DOS dopravné stavby-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.