18. 11. 2019  11:45 Eugen
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Pôsobenie chemických prostriedkov zimnej údržby na vrstvy asfaltových vozoviek
Názov témy anglicky: Effect of winter maintenance chemicals on layers of asphalt pavement
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Silvia Cápayová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra dopravných stavieb - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Silvia Cápayová, PhD.
Abstrakt: Práca bude obsahovať teoretickú časť, v ktorej bude spracovaná problematika zimnej údržby pozemných komunikácií a praktickú časť s návrhom, realizáciou a vyhodnotením vlastných laboratórnych skúšok.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-DOS dopravné stavby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.