16. 6. 2019  20:37 Blanka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Efektívne hospodárenie s vodou v obci
Názov témy anglicky: Sustainable water management in the village
Stav témy: schválené (prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Kristína Lukáčová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Kristína Lukáčová, PhD.
Abstrakt: Analýza súčasného stavu tvorby povrchového odtoku a zadržiavania vody v krajine, posúdenie možností riešenia zelenej a modrej infraštruktúry.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-STOP stavby na tvorbu a ochranu prostredia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.