Oct 16, 2019   7:14 a.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh dopravného riešenia prepojenia severnej tangenty tunelom do Petržalky
Title of topic in English: The design of traffic solution between the north tangetial connection and the tunnel towards Petržalka
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Transport Construction and Traffic - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Summary: Diplomová práca rieši návrh dopravného prepojenia Severnej tangenty - od Pionierskej ul. s tunelom do Petržalky pod Hradné bralo. Úlohou je návrh dopravného modelu, ktorý stanoví veľkosť dopravných prúdov medzi súčasnou Pionierskou ul. - Pražskou ulicou - Šancovou ul.. Cieľom je preukázanie rozdelenia dopravných prúdov na I. a II. mestský okruh dopravným modelom. Návrh bude riešiť aj dopravné smerovanie a tvorbu mimoúrovňovej križovatky v polohe Pražská - Jaskov rad a Pionierska, ktoré tvoria strategický uzol II. mestského okruhu mesta Bratislavy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-NKS Structures of BuildingsI-NKS-DOS dopravné stavby

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.