Jul 19, 2019   12:36 p.m. Dušana
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Obnova verejných vodovodov
Title of topic in English: Renovation of public water supply networks
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Dušička, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Institute: Department of Sanitary and Enviromental Engineering - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Bc. Peter Ďuroška
Summary: Cieľom bakalárskej práce bude vytvorenie metodického postupu prípravy obnovy a podkladov pre jednotný postup vodárenských spoločností a vlastníkov vodovodov. V teoretickej časti sa bude študent zaoberať súčasným technickým, legislatívnym a ekonomickým stavom. V praktickej časti sa riešiteľ záverečnej práce bude zaoberať konkrétnou obnovou vo vybranej vodárenskej spoločnosti.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-VSH Hydraulic Engineering and Water Resources Management-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.