26. 8. 2019  8:55 Samuel
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Obnova verejných vodovodov
Název tématu anglicky: Renovation of public water supply networks
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Peter Dušička, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Ústav: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Bc. Peter Ďuroška
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce bude vytvorenie metodického postupu prípravy obnovy a podkladov pre jednotný postup vodárenských spoločností a vlastníkov vodovodov. V teoretickej časti sa bude študent zaoberať súčasným technickým, legislatívnym a ekonomickým stavom. V praktickej časti sa riešiteľ záverečnej práce bude zaoberať konkrétnou obnovou vo vybranej vodárenskej spoločnosti.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvo-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.