12. 12. 2019  16:42 Otília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Kofeín v koordinačných zlúčeninách.
Názov témy anglicky: Coordination compounds with caffeine.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Miroslava Puchoňová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganickej chémie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Miroslava Puchoňová, PhD.
Abstrakt: Realizácia rešerše a následná syntéza a štúdium vlastností pripravených koordinačných zlúčenín s kofeínom. Spektrálna a štruktúrna charakterizácia získaných produktov s cieľom získať nové komplexné zlúčeniny s potenciálnymi biologickými vlastnosťami.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.