17. 6. 2019  2:36 Adolf
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Kofeín v koordinačných zlúčeninách.
Název tématu anglicky: Coordination compounds with caffeine.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Miroslava Puchoňová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Miroslava Puchoňová, PhD.
Abstrakt: Realizácia rešerše a následná syntéza a štúdium vlastností pripravených koordinačných zlúčenín s kofeínom. Spektrálna a štruktúrna charakterizácia získaných produktov s cieľom získať nové komplexné zlúčeniny s potenciálnymi biologickými vlastnosťami.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.