Aug 20, 2019   5:31 a.m. Anabela
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh dopravného riešenia zapojenia mestského mosta z Hradného brala do Petržalky
Title of topic in English: Proposal for transport solutions of city bridge connection from the Petržalka to Castle cliff
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Transport Construction and Traffic - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Summary: Diplomová práca rieši návrh dopravného prepojenia Petržalky novým mostom cez Dunaj so zaústením pod Hradné bralo. Úlohou je návrh dopravného modelu, ktorý stanoví veľkosť dopravných prúdov medzi oboma brehmi Dunaja s prerozdelením medzi viaceré mosty v Bratislave. Súčasne návrh bude riešiť dopravné smerovanie a tvorbu mimoúrovňovej križovatky v polohe Rusovská - Viedenská, ktorá bude obsahovať aj električkovú dráhu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-NKS Structures of BuildingsI-NKS-DOS dopravné stavby-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.