22. 10. 2019  7:56 Sergej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Spriahnutý most cez rieku Ipeľ - integrovaná alternatíva a alternatíva prostého nosníka
Názov témy anglicky: Spriahnutý most cez rieku Ipeľ - integrovaná alternatíva a alternatíva prostého nosníka
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ján Brodniansky, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra kovových a drevených konštrukcií - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ján Brodniansky, PhD.
Abstrakt: Vypracovanie dvoch variant nosných oceľových konštrukcií mosta. Pri návrhu je potrebné vychádzať z existujúceho umiestnenia konštrukcie a je potrebné zohľadniť špecifické požiadavky charakteristické pre tieto typy objektov. Podrobnejšie bude riešený variant, ktorý bude vybraný po konzultáciách s vedúcim diplomovej práce. Každý variant bude predložený v tomto rozsahu: - technická správa + výkaz materiálu - predbežný statický výpočet - dispozičné výkresy Vybraný návrh bude doplnený podrobným statickým výpočtom a výkresmi typických detailov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.