Jul 18, 2019   5:55 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh dopravného riešenia obsluhy územia pre diplomaticko-spoločenskú štvrť pri Inchebe v Bratislave
Title of topic in English: Design of traffic solution of area operation for diplomatic-social district near Incheba in Bratislava
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Transport Construction and Traffic - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Summary: V inundačnom území pred Inchebou pri Dunaji sa pripravuje štúdia diplomaticko-spoločenskej mestskej štvrte. Úlohou je navrhnúť cestnú mestskú sieť so zapojením sa do existujúcej Viedenskej a Einsteinovej ul. Práca bude riešiť návrh dvoch variantov obsluhy územia s tvorbou dopravného modelu. Cieľom pri návrhu cestnej siete bude posúdenie a návrh typov úrovňových križovatiek.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-NKS Structures of BuildingsI-NKS-DOS dopravné stavby-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.