21. 8. 2019  3:56 Jana
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Návrh dopravného riešenia obsluhy územia pre diplomaticko-spoločenskú štvrť pri Inchebe v Bratislave
Název tématu anglicky: Design of traffic solution of area operation for diplomatic-social district near Incheba in Bratislava
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra dopravných stavieb (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Abstrakt: V inundačnom území pred Inchebou pri Dunaji sa pripravuje štúdia diplomaticko-spoločenskej mestskej štvrte. Úlohou je navrhnúť cestnú mestskú sieť so zapojením sa do existujúcej Viedenskej a Einsteinovej ul. Práca bude riešiť návrh dvoch variantov obsluhy územia s tvorbou dopravného modelu. Cieľom pri návrhu cestnej siete bude posúdenie a návrh typov úrovňových križovatiek.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-DOS dopravné stavby-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.