19. 8. 2019  7:31 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh dopravného riešenia obsluhy územia pre diplomaticko-spoločenskú štvrť pri Inchebe v Bratislave
Názov témy anglicky: Design of traffic solution of area operation for diplomatic-social district near Incheba in Bratislava
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra dopravných stavieb - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Abstrakt: V inundačnom území pred Inchebou pri Dunaji sa pripravuje štúdia diplomaticko-spoločenskej mestskej štvrte. Úlohou je navrhnúť cestnú mestskú sieť so zapojením sa do existujúcej Viedenskej a Einsteinovej ul. Práca bude riešiť návrh dvoch variantov obsluhy územia s tvorbou dopravného modelu. Cieľom pri návrhu cestnej siete bude posúdenie a návrh typov úrovňových križovatiek.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-DOS dopravné stavby-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.