Oct 24, 2019   7:20 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Testovanie presnosti určenia výšky pomocou smartfónu
Title of topic in English: Testing of precision of height measurements realized by smartphone
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Kajánek, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Surveying - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Pavol Kajánek, PhD.
Summary: Súčasne smartfóny disponujú celou radou snímačov (snímače zrýchlenia, gyroskopy, snímač atmosférického tlaku, GNSS prijímač a iné). Tieto snímače rozširujú základné funkcie smartfónu ale zároveň majú významné uplatnenie pri navigácii chodcov. Inerciálne snímače (snímače zrýchlenia a gyroskopy) umožňujú na základe meraného zrýchlenia a uhlovej rýchlosti monitorovať polohu a orientáciu objektu. Posun v smere osi súradnicového systému IMS je určení integráciou meraného zrýchlenia. Presnosť v určení posunu v smere osi Z je nižšia ako v prípade osí X,Y, nakoľko v meranom zrýchlení je zastúpené tiažové zrýchlenie. Ďalším prístupom pre určenie výšky je barometrické meranie, kde výška je určená na základe meraného atmosférického tlaku. Cieľom práce je otestovať presnosť určenia výšky na základe snímačov dostupných v smartfóne. Štruktúra práce: 1. Charakteristika snímačov použitých v smartfóne. 2. Princíp určenia výšky na základe meraného zrýchlenia a atmosférického tlaku. 3. Návrh a realizácia experimentálnych meraní. 4. Matematicko-štatistická analýza. 5. Interpretácia výsledkov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-GAK Geodesy and Cartography

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.