15. 10. 2019  23:07 Terézia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Testovanie presnosti určenia výšky pomocou smartfónu
Názov témy anglicky: Testing of precision of height measurements realized by smartphone
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Pavol Kajánek, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodézie - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Pavol Kajánek, PhD.
Abstrakt: Súčasne smartfóny disponujú celou radou snímačov (snímače zrýchlenia, gyroskopy, snímač atmosférického tlaku, GNSS prijímač a iné). Tieto snímače rozširujú základné funkcie smartfónu ale zároveň majú významné uplatnenie pri navigácii chodcov. Inerciálne snímače (snímače zrýchlenia a gyroskopy) umožňujú na základe meraného zrýchlenia a uhlovej rýchlosti monitorovať polohu a orientáciu objektu. Posun v smere osi súradnicového systému IMS je určení integráciou meraného zrýchlenia. Presnosť v určení posunu v smere osi Z je nižšia ako v prípade osí X,Y, nakoľko v meranom zrýchlení je zastúpené tiažové zrýchlenie. Ďalším prístupom pre určenie výšky je barometrické meranie, kde výška je určená na základe meraného atmosférického tlaku. Cieľom práce je otestovať presnosť určenia výšky na základe snímačov dostupných v smartfóne. Štruktúra práce: 1. Charakteristika snímačov použitých v smartfóne. 2. Princíp určenia výšky na základe meraného zrýchlenia a atmosférického tlaku. 3. Návrh a realizácia experimentálnych meraní. 4. Matematicko-štatistická analýza. 5. Interpretácia výsledkov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.