Oct 16, 2019   12:40 p.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Kontrola geometrických parametrov lineárneho posuvného systému
Title of topic in English: Testing of geometric parameters of linear motion simulator
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Kajánek, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Surveying - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Pavol Kajánek, PhD.
Summary: Lineárny posuvný systém LPS je laboratórne zariadenie vykonávajúce lineárny pohyb s presne definovanými parametrami pohybu (zrýchlenie, rýchlosť, posun). Základom simulátora je meracia platňa umiestnená na dvojici pojazdových tyčí , ktorej pohyb je realizovaní krokovým motorom. Využitie tohto systému môžeme nájsť pri realizácii dynamických testov snímačov zrýchlenia ako aj pri kalibrácii krátkych dĺžkových etalónov. V oboch prípadoch je potrebné poznať geometriu konštrukcie simulátora, na základe ktorej sú definované parametre pohybu simulátora. Predmetom bakalárskej práce bude kontrola priamočiarosti pojazdových tyčí LSP. Na základe výsledkov práce budú určené opravy pre parametre pohybu simulátora. Štruktúra práce: 1. Charakteristika lineárneho posuvného systému. 2. Návrh a realizácia experimentu. 3. Matematicko-štatistická analýza. 4. Interpretácia výsledkov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-GAK Geodesy and Cartography

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.