22. 5. 2019  13:47 Júlia, Juliana
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Kontrola geometrických parametrov lineárneho posuvného systému
Název tématu anglicky: Testing of geometric parameters of linear motion simulator
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Pavol Kajánek, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra geodézie (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Pavol Kajánek, PhD.
Abstrakt: Lineárny posuvný systém LPS je laboratórne zariadenie vykonávajúce lineárny pohyb s presne definovanými parametrami pohybu (zrýchlenie, rýchlosť, posun). Základom simulátora je meracia platňa umiestnená na dvojici pojazdových tyčí , ktorej pohyb je realizovaní krokovým motorom. Využitie tohto systému môžeme nájsť pri realizácii dynamických testov snímačov zrýchlenia ako aj pri kalibrácii krátkych dĺžkových etalónov. V oboch prípadoch je potrebné poznať geometriu konštrukcie simulátora, na základe ktorej sú definované parametre pohybu simulátora. Predmetom bakalárskej práce bude kontrola priamočiarosti pojazdových tyčí LSP. Na základe výsledkov práce budú určené opravy pre parametre pohybu simulátora. Štruktúra práce: 1. Charakteristika lineárneho posuvného systému. 2. Návrh a realizácia experimentu. 3. Matematicko-štatistická analýza. 4. Interpretácia výsledkov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-GAK geodézia a kartografia-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.