26. 5. 2019  13:04 Dušan
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Kontrola geometrických parametrov lineárneho posuvného systému
Názov témy anglicky: Testing of geometric parameters of linear motion simulator
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Pavol Kajánek, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodézie - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Pavol Kajánek, PhD.
Abstrakt: Lineárny posuvný systém LPS je laboratórne zariadenie vykonávajúce lineárny pohyb s presne definovanými parametrami pohybu (zrýchlenie, rýchlosť, posun). Základom simulátora je meracia platňa umiestnená na dvojici pojazdových tyčí , ktorej pohyb je realizovaní krokovým motorom. Využitie tohto systému môžeme nájsť pri realizácii dynamických testov snímačov zrýchlenia ako aj pri kalibrácii krátkych dĺžkových etalónov. V oboch prípadoch je potrebné poznať geometriu konštrukcie simulátora, na základe ktorej sú definované parametre pohybu simulátora. Predmetom bakalárskej práce bude kontrola priamočiarosti pojazdových tyčí LSP. Na základe výsledkov práce budú určené opravy pre parametre pohybu simulátora. Štruktúra práce: 1. Charakteristika lineárneho posuvného systému. 2. Návrh a realizácia experimentu. 3. Matematicko-štatistická analýza. 4. Interpretácia výsledkov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-GAK geodézia a kartografia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.