20. 9. 2019  22:51 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Demilitarizovaná zóna a zabezpečenie siete
Názov témy anglicky: Network security and the demilitarized zone
Stav témy: schválené (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Stanislav Klučik, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Stanislav Klučik, PhD.
Abstrakt: Problematika poskytovania služieb verejnosti cez sieť Internet je z hľadiska bezpečnosti dôležitý aspekt návrhu služieb a siete. Demilitarizovaná zóna, ako miesto prístupu z verejnej siete do privátnej je oddelená sieť IP určená na prevádzku verejne dostupných služieb, zvyčajne webových, súborových a mailových. 1. Naštudujte problematiku sietí DMZ a poskytovania služieb verejnosti. 2. Navrhnite sieť DMZ pre vybrané riešenie. 3. Navrhnite monitorovanie siete a služieb v tejto sieti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-MIKT multimediálne informačné a komunikačné technológie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.