Aug 22, 2019   7:46 a.m. Tichomír
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Demilitarizovaná zóna a zabezpečenie siete
Title of topic in English: Network security and the demilitarized zone
State of topic: approved (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Stanislav Klučik, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Stanislav Klučik, PhD.
Summary: Problematika poskytovania služieb verejnosti cez sieť Internet je z hľadiska bezpečnosti dôležitý aspekt návrhu služieb a siete. Demilitarizovaná zóna, ako miesto prístupu z verejnej siete do privátnej je oddelená sieť IP určená na prevádzku verejne dostupných služieb, zvyčajne webových, súborových a mailových. 1. Naštudujte problematiku sietí DMZ a poskytovania služieb verejnosti. 2. Navrhnite sieť DMZ pre vybrané riešenie. 3. Navrhnite monitorovanie siete a služieb v tejto sieti.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-MIKT Multimedia Information and Communication Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.