19. 6. 2019  6:45 Alfréd
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Možnosti softvérového spracovania observácií družíc Galileo
Názov témy anglicky: Possibilities of the software processing using Galileo observations
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ľubomíra Gerhátová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodetických základov - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ľubomíra Gerhátová, PhD.
Abstrakt: V práci sa zamerajte na overenie, ktorými komerčnými a voľne šíriteľnými softvérmi je možné samostatné spracovanie observácií družíc Galileo. Overte tiež možnosť kombinovaného spracovania meraní zo všetkých globálnych navigačných družicových systémov. Overenie jednotlivých možností spracovania realizujte na praktickom príklade s využitím reálnych meraných dát.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-GAK geodézia a kartografia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.