Oct 21, 2019   6:06 p.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Dopravno-inžnierske a dopravno-urbanistické zásady pre mestský bulvár Mlynské nivy v Bratislave
Title of topic in English: Traffic engineering and traffic planning rules for boulevard on Mlynské nivy in Bratislava
State of topic: approved (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Transport Construction and Traffic - FCE
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Summary: Bakalárska práca má za cieľ analyzovať súčasný stav ul. MLynské nivy od Karadžičovej ul. až po Bajkalskú cestu v Bratislave. Práca má posúdiť možnosti, ktoré definujú STN a TP pre mestský bulvár. Na základe preštudovania si podkladov a zásad zo zahraničia na riešenie verejných priestorov študent navrhne doplňujúce technické parametre bulváru do pripravovaného stavebného riešenia rôznych investorov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-IKD Structural and Transportation Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.