18. 11. 2019  3:15 Eugen
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Dopravno-inžnierske a dopravno-urbanistické zásady pre mestský bulvár Mlynské nivy v Bratislave
Název tématu anglicky: Traffic engineering and traffic planning rules for boulevard on Mlynské nivy in Bratislava
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra dopravných stavieb (SvF)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Abstrakt: Bakalárska práca má za cieľ analyzovať súčasný stav ul. MLynské nivy od Karadžičovej ul. až po Bajkalskú cestu v Bratislave. Práca má posúdiť možnosti, ktoré definujú STN a TP pre mestský bulvár. Na základe preštudovania si podkladov a zásad zo zahraničia na riešenie verejných priestorov študent navrhne doplňujúce technické parametre bulváru do pripravovaného stavebného riešenia rôznych investorov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.