Jul 17, 2019   7:31 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Využitie prvotných dopravných údajov z centrály riadenia dopravy pre dopravno-inžinierske analýzy
Title of topic in English: Using the rare data from city traffic control room for traffic engineering analysis
State of topic: approved (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Transport Construction and Traffic - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Summary: Cieľom bakalárskej práce je analýza dopravných údajov, ktoré prichádzajú automaticky do centrály riadenia dopravy v Bratislave. V Bratislave je viac ako 70 križovatiek zapojených do centrály a viaceré sú prepojené s centrálou v reálnom čase, ktorá sa nachádza na Krajskom dopravnom inšpektoráte, na Špitálskej ul. v Bratislave a vlastníkom je mesto Bratislava. Dopravné údaje zo svetlene riadených križovatiek vybavených detektormi na záznam počtu vozidiel prichádzajú v reálnom čase a ukladajú sa na server. Tieto údaje sa však nespracovávajú a predmetom BP bude ich analýza a vytvorenie základnej filozofie spracovania údajov podľa zásad Technických predpisov na posudzovanie kapacity križovatiek. Nástroje v centrále umožňujú vytvárať rôzne zostavy tabelárne a grafické, ktoré však zatiaľ nie sú definované. Bakalárska práca môže vytvoriť základy na ďalšie dopravno-inžinierske analýzy potrebné pre riadenie dopravy v reálnom čase, na vyhodnocovanie kapacity križovatiek a tvorbu databázy štatistických údajov. Výsledky BP umožňujú pracovať ďalej do hĺbky problematiky aj pre teóriu dopravného prúdu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-IKD Structural and Transportation Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.