21. 9. 2019  23:59 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Prehliadač súborového systému so sekundárnym indexovaním
Názov témy anglicky: Tag based file system explorer
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Milan Mladoniczky
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Milan Mladoniczky
Abstrakt: Cieľom práce je vytvoriť prehliadač súborového systému na operačnom systém Linux, ktorý umožňuje pridanie sekundárneho indexu súborov. Sekundárny index má formu používateľom zadaných reťazcov. Index môže byť priradený priečinku ako aj súboru. Medzi jednotlivými indexami môže existovať relácia rodič-dieťa. Úlohy: 1. Naštudujte problematiky súborových systémov pod operačným systémom Linux. 2. Naštudujte použitie knižnice Qt. 3. Navrhnite a implementuje indexácia súborového systému. 4. Navrhnite a implementuje používateľské rozhranie. 5. Otestuje implementáciu riešenia. Literatúra: 1. Lee Zhi Eng: Qt5 C++ GUI Programming Cookbook: Packt Publishing, 2016. - ISBN: 9781783280278 2. Paul Cobbaut: Linux Fundamentals: Netsec BVBA, 2015.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.