Oct 20, 2019   11:32 a.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh zariadenia na rektifikáciu rezných hrán
Title of topic in English: Design of cutting edges rectification devices
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Summary: Diplomová práca je riešená v rámci výskumných projektov VEGA a APVVV riešené na ústave výrobných technológií (UVTE). Úlohou bude urobiť prehľad existujúcich vyrábaných zariadení na rektifikáciu (zrazenie reznej hrany alebo zaoblenie reznej hrany) a existujúcich na UVTE, navrhnúť vlastné inovované riešenie (konštrukčné) a navrhúť technológiu výroby jednotlivých komponentov a montáž celého zariadenia s využitím CA technológií. Body zadania: Úvod 1 Teoretický úvod do problematiky rektifikácie 2 Prehľad rektifikačných zariadení 3 Návrh vlastného riešenia 4 Zhodnotenie Záver.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-PPN Computer-Aided Design and Production

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.