Oct 22, 2019   7:46 a.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Zhodnotenie vplyvu 50 ročnej prevádzky nádrže Veľká Domaša na bezpečnosť priehrady
Title of topic in English: Assessment of the effect of 50 years operation of the Veľka Domaša reservoir on the safety of the dam
State of topic: approved (prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Geotechnics - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je analýza správania sa vodnej stavby počas 50 rokov jej prevádzky. Bližšia pozornosť bude zameraná na trendy vývoja parametrov filtračného pohybu, ich štatistické spracovanie a posúdenie funkčnosti injekčnej clony v spektre súčasných poznatkov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-VSH Hydraulic Engineering and Water Resources Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.