20. 6. 2019  11:31 Valéria
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Zhodnotenie vplyvu 50 ročnej prevádzky nádrže Veľká Domaša na bezpečnosť priehrady
Názov témy anglicky: Assessment of the effect of 50 years operation of the Veľka Domaša reservoir on the safety of the dam
Stav témy: schválené (prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geotechniky - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je analýza správania sa vodnej stavby počas 50 rokov jej prevádzky. Bližšia pozornosť bude zameraná na trendy vývoja parametrov filtračného pohybu, ich štatistické spracovanie a posúdenie funkčnosti injekčnej clony v spektre súčasných poznatkov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.