Oct 22, 2019   9:37 p.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh mestského mosta cez Dunaj v trase Rusovská-Viedenská - Hradné bralo
Title of topic in English: Design of a City Bridge Across the Danube at Rusovská-Viedenská - Castle Hill
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Steel and Timber Structures - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Summary: Úlohou diplomovej práce je navrhnúť premostenie rieky Dunaj v Bratislave. Ide o mestský most v lokalite Rusovská-Viedenská – Hradné bralo. Cieľom je navrhnúť oceľovú, príp. oceľo-betónovú spriahnutú konštrukciu mosta. Návrh má obsahovať 2 variantné riešenia s nasledujúcim obsahom: - prehľadný výkres - predbežný statický výpočet - technickú správu - výkaz materiálu. Vybraný variant bude obsahovať podrobný statický výpočet a výkres významných detailov konštrukcie mosta. Dôraz sa bude klásť na estetický a ekonomický návrh mosta.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-NKS Structures of BuildingsI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.