21. 9. 2019  19:25 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh mestského mosta cez Dunaj v trase Rusovská-Viedenská - Hradné bralo
Názov témy anglicky: Design of a City Bridge Across the Danube at Rusovská-Viedenská - Castle Hill
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra kovových a drevených konštrukcií - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Abstrakt: Úlohou diplomovej práce je navrhnúť premostenie rieky Dunaj v Bratislave. Ide o mestský most v lokalite Rusovská-Viedenská – Hradné bralo. Cieľom je navrhnúť oceľovú, príp. oceľo-betónovú spriahnutú konštrukciu mosta. Návrh má obsahovať 2 variantné riešenia s nasledujúcim obsahom: - prehľadný výkres - predbežný statický výpočet - technickú správu - výkaz materiálu. Vybraný variant bude obsahovať podrobný statický výpočet a výkres významných detailov konštrukcie mosta. Dôraz sa bude klásť na estetický a ekonomický návrh mosta.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.